AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı

Filologiya və sənətşünaslıq

“Poetika.izm”

Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq

Dilçilik araşdırmaları

“Tədqiqlər” jurnalı

Türkologiya

Terminologiya

Filologiya məsələləri

Əlyazmalar yanmır

Elmi əsərlər

Kitabşünaslıq və biblioqrafiya

İncəsənət və mədəniyyət problemləri (Beynəlxalq elmi jurnal)

Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası

Dədə Qorqud

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023