AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Foto
Gənc tədqiqatçının məqaləsi Ukraynanın nüfuzlu, Copernicus indeksli jurnalında dərc olunub
Noy 30, 2021 | 11:19 / Yeni nəşrlər
Oxunub 555 dəfə

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.f.d Elnarə Qaragözovanın Ukraynanın nüfuzlu, Copernicus indeksli «Кременецкие компаративные студии» jurnalında "Postmodern Azərbaycan nəsrində arxetipik motivlərin və kanonik mətnlərin dekonstruksiyası" məqaləsi dərc olunub. Гарагёзова Э. Э. Деконструкция архетипических мотивов и канонических текстов в постмодернистской азербайджанской прозе \ XІ выпуск сборника научных трудов «Кременецкие компаративные студии». Кременец, 2021 İndex Copernicus International (http://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html).

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015