AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi üzrə 2019-cu ildə elmi işçilərə düşən nəşrlərin göstəricisi
Fev 11, 2020 | 10:04 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 968 dəfə

Elmi tədqiqat müəssisəsinin adı

Elmi işçilərin sayı

Nəşrlərin ümumi sayı

Kitab, monoq-rafiya və dərslik-lərin ümumi sayı

Xaricdə nəşr olunan kitab və  monoqrafiyaların ümumi say

Bir elmi işçiyə düşən nəşrlərin sayı

Bölmə üzrə nəşr olunan əsərlərin ümumi sa-yında  institutların payı  (faizlə)

1

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

191

2023

112

14

10.59 nəşr, 0.73 xaricdə

   60,86 %

2

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

105

358

28

7

3.48 nəşr 0.06 xaricdə

10,54 %

3

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitut

76

171

48

1

2.25 nəşr, 0,01 xaricdə

5,03 %

4

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

90

311

13

1

3.45 nəşr

0,01 xaricdə

9,15 %

5

Folklor İnstitutu

99

330

34

2

3.33 nəşr

0.20 xaricdə

9,71 %

6

Nizami Gəncəvi

adına Milli Azər

baycanƏdəbiyyatı Muzeyi

54

127

6

-

2.35 nəşr

xaricdə

3,73 %

7

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

11

32

18

-

2.90 nəşr,

0

xaricdə

0, 94 %

 

Bölmə üzrə cəmi

626

3352

259

25

5, 42

100 %

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015