AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİNİN MƏQALƏSİ İRANDA AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ NƏŞR OLUNUB
Noy 25, 2019 | 01:03 / Müsahibələr, çıxışlar
Oxunub 195 dəfə

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Paşa Kərimovun “Vəhid Qəzvini və onun türkcə “Divan”ı” adlı məqaləsi İran İslam Respublikasında 2019-cu ildə Azərbaycan dilində nəşrə başlayan yeni“Azərbaycan araşdırmaları” adlı jurnalın ilk sayında (№ 1, yay seriyası) dərc olunub. Bu elmi-kütləvi nəşrin ilk sayında PaşaKərimovun məqaləsi ilə yanaşı otaylı-butaylı Azərbaycanın bir neçə tanınmış aliminin Azərbaycan tarixinə, coğrafiyasına, ədəbiyyatına və etnoqrafiyasına dair maraqlı məqalələr yer alıb.
Məqalə ilə aşağıdakı link vasitəsi ilə tanış olmaq mümkündür.

http://bit.ly/347vZnV

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015