AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Folklor İnstitutunun əməkdaşları Bəhlul Bəhcətin əlyazma şəklindəki əsərlərini nəşrə hazırlayıblar
Noy 12, 2019 | 09:49 / Yeni nəşrlər
Oxunub 81 dəfə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Folklor İnstitutunun klassik folklor şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rza Xəlilov, elmi əməkdaşları - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Afaq Xürrəm qızı və Aynur Hüseynova görkəmli folklorçumuz Bəhlul Bəhcətin əlyazma şəklində olan iki əsərini nəşrə hazırlayıblar.

Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində özünəməxsus yerə sahib, keçən əsrin 30-cu illərinin repressiya qurbanlarından olan Bəhlul Bəhcətin müəllifi olduğu əlyazmalardan biri “Bayatı şairi Sarı Aşığın tərcümeyi-halı” adlanır. İkinci əsər isə Azərbaycan etnik mədəniyyət sisteminin tərkib hissələrindən olan bayatılar toplusudur. Burada bayatılar müxtəlif mövzular üzrə toplanıb, tərtib və təsnif edilib. Bu əlyazmalarda, həmçinin Sarı Aşıqla Yaxşının məhəbbət macəraları da xatırlanır.

Azərtac

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015