AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
“İxtisarlar lüğəti” kitabı işıq üzü görüb
Sen 23, 2019 | 04:00 / Yeni nəşrlər
Oxunub 192 dəfə

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru Nəriman Seyidəliyev, BDU-nun mərhum professoru Bayram Əhmədov və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rasim Heydərovun “İxtisarlar lüğəti” kitabı nəşr olunub.

Lüğət uzun illər toplanmış, bütün sahələri əhatə edən 5500-dən artıq mürəkkəb adların ixtisarından ibarətdir. “Ön söz”də Azərbaycan dilində olan qısaltmaların yazılış və oxunuş qaydaları geniş şəkildə şərh edilib, hər bir ixtisarın qarşısında onun açılışı verilib.

Kitabın elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Məmmədli, rəyçiləri professor Qara Məşədiyev, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Aynel MəşədiyevaBaba Məhərəmli və Aqil Cəfərovdur.

Yeni nəşr mütəxəssislərlə yanaşı, geniş oxucu kütləsinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulub.

www.science.gov.az 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015