AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
“Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi” kitabı çapdan çıxıb
May 17, 2019 | 10:30 / Yeni nəşrlər
Oxunub 911 dəfə

AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş elmi işçisi, professor Qəzənfər Kazımovun “Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi” kitabı çapdan çıxıb.

Əsərdə ədəbi dilimizin sintaktik quruluşunun “Kitabi-Dədə Qorqud”dan XVIII əsrin sonunadək inkişaf yolu öyrənilib. Nəşrdə “Dastani-Əhməd Hərami”, “Yusif və Züleyxa”, “Mehri və Vəfa” və digər klassik şairlərimizin əsərlərindən toplanmış zəngin material əsasında sintaktik əlaqələrin, ismi və feili birləşmələrin, sadə cümlənin, tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin inkişaf yolu barədə məlumat verilib. Bundan başqa, Azərbaycan dili sintaksisinin əsas quruluş modellərinin əksəriyyət etibarilə öz əsaslarını ümumxalq kök dilindən aldığı, yəni əsas sintaktik konstruksiyaların başlanğıcının qədim dövrlərlə bağlı olduğu faktlarla izah edilib.

Əsərdə söz birləşmələrinin bölgüsünə nəzər salınıb, sintaktik əlaqələrin, sadə və mürəkkəb cümlə strukturlarının səlisləşmə, təkmilləşmə istiqamətində inkişafı ilə bağlı yeni maraqlı faktlar üzə çıxarılıb.

Oxucu kitabla tanışlıq əsasında Azərbaycan xalqının və dilinin təşəkkül və inkişaf yollarına dair geniş məlumat almaqla yanaşı, Azərbaycan dilinin kökündə ən qədim aborigen türk tayfaları dillərinin durduğunun inkaredilməz olduğunu bir daha yəqin etmiş olacaq.

Kitabın elmi redaktoru akademik Möhsün Nağısoylu, rəyçiləri professorlar Sevil Mehdiyeva və İsmayıl Kazımovdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.heb.science.gov.az saytına istinad zəruridir.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015