AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin "Reyhan" dastanı çap olunub
Mart 14, 2018 | 10:15 / Yeni nəşrlər
Oxunub 677 dəfə

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Azərbaycan xalq musiqisi tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin "Musiqi irsimizin açılmamış səhifələri (Arxiv materialları əsasında)" layihəsi çərçivəsində hazırlanan növbəti kitab Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin "Reyhan" dastanıdır. Dastanın mətni Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun arxivindən əldə edilib. 

Kitabın elmi redaktoru və tərtibçisi sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor İradə Köçərlidir. 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015