AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Foto
Hacəttəpə Universitetində Azərbaycan dili ilə bağlı görüş keçirilib
May 15, 2018 | 11:22 / Görüşlər
Oxunub 1219 dəfə

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun 2015-ci ilin əsas qrant müsabiqəsi çərçivəsində təqdim olunmuş kompleks elmi tədqiqat proqramlarının qalibi olmuş "Müasir Azərbaycan ədəbi dilində elmi terminologiyanın formalaşması və dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi yolları" layihəsinin yerinə yetirilməsi üçün Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademik Möhsün Nağısoylunun iştirakı ilə 7-11 may 2018-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərində yerləşən  Hacettepe Universitetində görüş keçirilib. 

M.Nağısoylu görüşdə "Orta əsrlərdə Azərbaycan türkcəsini  zənginləşdirən qaynaqlar haqqında" məruzəsilə çıxış edib. Akademik bildirib ki, orta əsrlərdə Azərbaycan milli ədəbi dilini-türkcəni yaşadan, onu zənginləşdirən və bu böyük mənəvi irsi gələcək nəsillərə çatdıran, təbii ki, birinci növbədə söz ustaları - şairlər, yazıçılardır. Bu baxımdan doğma ana dilində yazıb-yaradan ilk Azərbaycan şairləri sırasında İzzəddin Həsənoğlunun (XIII əsr), xüsusilə də Qazı Bürhanəddinin yaradıcılığı böyük əhəmiyyət daşıyır. Sonra bildirib ki, orta əsrlərdə Azərbaycan milli ədəbi dilinin inkişafında və zənginləşməsində İmadəddin Nəsimi və Məhəmməd Füzuli kimi böyük söz ustalarının misilsiz xidmətləri olmuşdur.

Akademik Möhsün Nağısoylu vurğulayıb ki, "Klassik Yaxın Şərq lüğətçiliyinin dəyərli nümunələrindən olan "Sihahül-əcəmiyyə" XIII əsr Azərbaycan-türk ədəbi dilinin ümumi mənzərəsini, xüsusilə də leksik tərkibini və söz yaradıcılığını öyrənmək baxımından zəngin material verən dəyərli bir yazılı qaynaqdır. "Sihahül-əcəm" lüğətində feildən ad düzəldən şəkilçilər daha geniş və çeşidli şəkildə təmsil olunmuşdur".

Səfər çərçivəsində akademik Möhsün Nağısoylu  Türk Dil Qurumunun sədri Mustafa Kaçalinlə görüşüb.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015