AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
“Qədim dillər üzrə biblioqrafiya” kitabı çapdan çıxıb
Apr 04, 2018 | 12:07 / Yeni nəşrlər
Oxunub 815 dəfə

“Qədim dillər üzrə biblioqrafiya” kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatında çapdan çıxıb. Biblioqrafiya AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanıb.

Nəşrdə qədim dillərin tədqiqi və tədrisi üçün lazım olan mənbələrin və zəngin elmi ədəbiyyatın siyahısı verilib. Dilçi alimlər üçün tərtib edilmiş biblioqrafiya sanskrit, iber, alban dillərini, Şumer, Elam, Akkad, Assur, Xett, Xatti və s. mixiyazılı abidələri əhatə edir.

Sanskrit dili üzrə biblioqrafiyanı fil.ü.e.d. İlham Tahirov, Urartu, alban, H' ay və iber dilləri üzrə fil.ü.e.d. İlhami Cəfərsoy, pəhləvi dili üzrə fil.ü.f.d. Günel Orucova, qədim Kiçik Asiya dilləri, elam, akkad və assur dilləri üzrə elmi işçi Aysel Əhmədova, şumer dili üzrə isə elmi işçi Rəxşanə Babazadə hazırlayıb.

Kitab qədim dilləri öyrənən doktorant və magistrantlar, həmçinin linqvistik tədqiqatla məşğul olan alimlər üçün nəzərdə tutulub.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015