AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
“Türk dillərinin qədim leksikası” adlı monoqrafiya çapdan çıxıb
Noy 29, 2017 | 09:33 / Yeni nəşrlər
Oxunub 1274 dəfə

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Baba Məhərrəmlinin “Türk dillərinin qədim leksikası” adlı monoq­rafiyası çap olunub.

Əsərdə türk dillərindəki söz köklərinin ilkin strukturu, kök mor­fem­lərdəki mor­­fonoloji dəyişmələrin səbəbləri mü­əy­­yən­ləş­di­ril­ib. Zəngin faktlar əsasında bəzi söz kök­lərinin arxe­tipləri bər­pa olunub, qədim söz formalarının təs­nifatı verilib, ilkin söz yaradıcılığının əsas istiqamətləri təsbit edilib.

Monoq­rafiyanın elmi redaktoru, mərhum akademik, dünya şöhrətli türkoloq Tofiq Hacı­yev­, rəyçiləri professorlar Sevil Mehdiyeva və İsmayıl Məmmədlidir

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015