AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Akademik Tofiq Hacıyevin “Seçilmiş əsərləri” nəşr olunub
İyl 31, 2017 | 11:03 / Yeni nəşrlər
Oxunub 1390 dəfə

Akademik Tofiq Hacıyevin “Seçilmiş əsərləri” (II cild) adlı kitabı çapdan çıxıb.

“Elm” nəşriyyatında çap olunan kitabın redaktoru akademik Nizami Cəfərovdur.

Kitab müəllifin türkologiya sahəsindəki irihəcmli araşdırmalarını özündə cəmləşdirir. Nəşrə “Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı”, S.Kramerin “Tarix Şumerdə(n) başlayır”, Mikayıl Baştunun “Şan qızı dastanı”, Seyid Əhməd Cəmaləddin İbn Mühənnanın “Hilyətül-insan və həlbətül-lisan” əsərləri haqqındakı yazılar, habelə müəllifin “Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili” adlı monoqrafiyası daxil edilib.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015