AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Dərviş Osman Sinəçakın “Gülşəni-ürfan” əsəri nəşr olunub
Yan 05, 2017 | 04:42 / Yeni nəşrlər
Oxunub 695 dəfə

XVII əsrdə Türkiyədə mövləvi təriqətinin aparıcı nümayəndələrindən olmuş, istedadlı şair Dərviş Osman Sinəçakın “Gülşəni-ürfan” adlı əsəri “Ekoprint” nəşriyyatında çap edilib.

Nəsr və nəzmlə növbələnən əsər AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Sona Xəyal tərəfindən transfonoliterasiya edilərək nəşrə hazırlanıb. Kitabda əsərin dil və üslub xüsusiyyətləri qorunub.

Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunan əsərin redaktoru fil.ü.f.d. Şəlalə Ana, rəyçiləri Qutiyera Cəfərova və Hacı Mustafa Mailoğludur.   

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015