AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Akademik Kamal Abdullayevin yeni kitabı işıq üzü görüb
Avg 18, 2016 | 10:58 / Yeni nəşrlər
Oxunub 1566 dəfə

Romanları dünyanın aparıcı dillərinə tərcümə olunaraq xarici ölkələrdə çap olunan və həmin dövlətlərin ədəbiyyat mükafatlarını alan Azərbaycanın görkəmli yazıçısı və alimi, akademik Kamal Abdullayevin yeni “Düma ilə Coys arasında” adlı ədəbi-tənqidi esselər kitabı işıq üzü görüb.

Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin “Bir dünyalıq ədəbiyyat söhbəti, yaxud esselərdən ibarət roman” adlı “Ön söz”ü ilə başlayır.

Müəllif kitabda məşhur italyan romançısı Umberto Eko ilə görüş təəssüratlarını, bu görüş əsnasında baş tutan ədəbiyyat söhbətlərinin ədəbi arealının Düma ilə Coys yaradıcılığı arasında cərəyan etdiyini, bu ədəbi məkanda Azərbaycan ədəbiyyatında, ədəbi tənqidində baş ədəbi prosesin yaratdığı assosiasiyalar, müasir Azərbaycan ədəbiyyatının gənc yazarlarının yaradıcılığındakı yeni parıltılar, müstəqillik dövründə qələmə alınan əsərlərlə bağlı düşüncələr, ədəbiyyatımızdakı “boşluq dolduranlar” haqqında fikirlərini ifadə edib. Kitabda irəli sürülən fikirlər müxtəlif məzmunlu ricətlərlə bağlanaraq, daha da rəngarəng şəkil alıb. 

Burada, həmçinin özünün yazdığı romanlarla bağlı müəllif, eyni zamanda bir oxucu kimi də münasibətini ortaya qoyub.

Kitabdakı “Birun-əndərun oyunları” adlı essedə bədii mətnlərdəki söz oyunlarına, “Don Kixotun ölümü”, “Aldanmış oxucu” və başqa esselərində isə müəllif – əsər-oxucu uçbucağında baş verən proseslərə, bu üç faktor arasındakı münasibətlərə K.Abdullanın özünəməxsus münasibəti əksini tapıb.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015