AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Foto
04.05.2016 14:30 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən yeni əlyazma surəti əldə edilib
May 04, 2016 | 12:05 / Mühüm hadisələr
Oxunub 1500 dəfə

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən nəqşbəndi mürşidi Mir Həmzə Nigarinin xəlifəsi, 1880-ci illərin sonları 1890-cı illərin əvvələrində Qazax və Zəngəzur mahalında fəaliyyət göstərmiş, 1893-cü ildə Qazağın Xanlıqlar kəndində vəfat etmiş Hüseyn Yasari Xülusi İstanbulinin ”Nicati-əbədiyyə” adlı divanının surəti əldə edilib. Əsər nəqşbəndi təriqəti, onun Azərbaycanda yayılması barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün dəyərli mənbələrdəndir.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015