AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
“Qaranlıqdan işığa” kitabı işıq üzü görüb
Apr 30, 2016 | 11:38 / Yeni nəşrlər
Oxunub 1626 dəfə

Azərbaycanın görkəmli maarifçilərindən olmuş, yazıçı, aktyor, teatrşünas, tərcüməçi və jurnalist Əsgər ağa Goraninin (Adıgözəlovun) fəaliyyəti və yaradıcılığından bəhs edən “Qaranlıqdan işığa” kitabı çapdan çıxıb.

Nəşrin müəllifi ədibin irsinin araşdırıcısı Gülhüseyn Kazımlı, redaktoru və ön sözün müəllifi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynovdur.

Əsgər ağa Gorani Azərbaycanın səhnə sənəti tarixində professional teatrımızın bünövrəsini qoyanlardan biri, mətbuat tariximizdə “Əkinçi”nin ən fəal müxbiri, ədəbiyyat tariximizdə “Qocalıqda yorğalıq” pyesinin və “Qara yel” romanının müəllifi, eyni zamanda bir sıra bədii əsərlərin tərcüməçisi, hüquqşünas və ictimai xadim kimi tanınır. İctimai fikir tariximizin inkişafında onun əvəzsiz xidmətləri olub.

Qeyd edək ki, Mirzə Fətəli Axundzadənin və Həsən bəy Zərdabinin mənəvi övladlarından biri olan Əsgər ağanın itmiş sayılan “Qocalıqda yorğalıq” pyesi və M.Lermontovdan tərcümə etdiyi “Yel gəmisi” balladası bu günlərdə Gülhüseyn Kazımlının axtarışları sayəsində tapılıb. Adıçəkilən pyes və Əsgər ağanın Lermontovdan tərcümə etdiyi “Yel gəmisi” əsəri də “Qaranlıqdan işığa” kitabına daxil edilib.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015