AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Mirzə Ağadadaş Münirinin “Bahar ağlayışı” kitabı çap edilib
Apr 27, 2016 | 11:06 / Yeni nəşrlər
Oxunub 1483 dəfə

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən Mirzə Ağadadaş Münirinin “Bahar ağlayışı” kitabı çap edilib.

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycan şairi və  Bakı ədəbi mühitində yazıb-yaradan, öz dövründə şair, rəssam və müəllim kimi tanınan Mirzə Ağadadaş Münirinin əlyazması çap şeirləri ilə birlikdə nəşrə hazırlanıb. Kitabda şairin əsərləri “Qəzəllər”, “Müxtəlif şeirlər”, “Qəmli sətirlər” və “Mənzum məktublar” bölümlərində verilib.

Kitabı nəşrə hazırlayan və ön söz müəllifi institutun böyük elmi işçisi Sona Xəyal, redaktorları Mircəlal Zəki və Rauf Şeyxzamanlıdır.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015