AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademik Möhsün Nağısoylu "ATV Səhər" verilişinə müsahibə vermişdir.
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015