AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
"Mirzə Məhəmməd Axundov və onun "Şeyx Nizami" kitabı - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Təhminə Bədəlova
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015