AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Görkəmli dilçi alim Miryusif Mirbabayevin 130 illik yubileyi qeyd olunub
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015