AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
“Azərbaycan muğamı milli və bəşəri identiklik vasitəsi kimi” - akademik Teymur Kərimli
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015