AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
"Məclisi-üns" verilişinin qonaqları akademik Teymur Kərimli, fil.ü.e.d. Vaqif Yusifli və fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov olmuşdur - 07.09.2019
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015