AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
"Azərbaycan dili" verilişi akademiklər Nizami Cəfərov və Möhsün Nağısoylu, professor Sayalı Sadıqova ilə
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015