AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Həyatın nəsrlə yazdığını mən nəzmlə vəsf edirəm (M.P..Vaqif - 300)
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015