AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
"Zaman və məkan" verilişi AMEA-nın müxbir üzvü Kamran Əliyev ilə
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015