AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
  • Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015