AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Tanınmış xəttat Seyfəddin Məsimoğlunun 80 illik yubileyi qeyd olunub
  • Tanınmış xəttat Seyfəddin Məsimoğlunun 80 illik yubileyi qeyd olunub
  • Tanınmış xəttat Seyfəddin Məsimoğlunun 80 illik yubileyi qeyd olunub
  • Tanınmış xəttat Seyfəddin Məsimoğlunun 80 illik yubileyi qeyd olunub
  • Tanınmış xəttat Seyfəddin Məsimoğlunun 80 illik yubileyi qeyd olunub
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015