AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
 • Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi qeyd olundu
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015