AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Oljas Süleymenova AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Doktoru adı verilib
  • Oljas Süleymenova AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Doktoru adı verilib
  • Oljas Süleymenova AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Doktoru adı verilib
  • Oljas Süleymenova AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Doktoru adı verilib
  • Oljas Süleymenova AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Doktoru adı verilib
  • Oljas Süleymenova AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Doktoru adı verilib
  • Oljas Süleymenova AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Doktoru adı verilib
  • Oljas Süleymenova AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Doktoru adı verilib
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015