AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
 • Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı önündə anım tədbiri keçirildi
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015