AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Orta məktəb dərsliklərinin dili ilə bağlı müzakirələr aparılıb
  • Orta məktəb dərsliklərinin dili ilə bağlı müzakirələr aparılıb
  • Orta məktəb dərsliklərinin dili ilə bağlı müzakirələr aparılıb
  • Orta məktəb dərsliklərinin dili ilə bağlı müzakirələr aparılıb
  • Orta məktəb dərsliklərinin dili ilə bağlı müzakirələr aparılıb
  • Orta məktəb dərsliklərinin dili ilə bağlı müzakirələr aparılıb
  • Orta məktəb dərsliklərinin dili ilə bağlı müzakirələr aparılıb
  • Orta məktəb dərsliklərinin dili ilə bağlı müzakirələr aparılıb
  • Orta məktəb dərsliklərinin dili ilə bağlı müzakirələr aparılıb
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015