AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi 

AZ 1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30

AMEA Rəyasət Heyəti, 2-ci mərtəbə, 201-ci otaq 

tel.: (+994 12) 4926622, (+994 12) 4976982

humanitarelmlerbolmesi@gmail.com; humanitar@science.az

 
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015