AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİNİN KADR POTENSİALI

Bölmə üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları

Elmi tədqiqat

müəssisəsinin adı

Elmlər doktorları

60 yaşdan  çox

Fəlsəfə doktorları

60-dan çox

Dərəcəsi

olmayanlar 

Nizami Gəncəvi adına

Ədəbiyyat İnstitutu

Elmi işçilər – 191 nəfər

Doktorlar:   43 nəfər

60-dan çox – 32 nəfər

Fəlsəfə doktorları:

cəmi 92 nəfər

60-dan çox -  29 nəfər

cəmi: 54 nəfər

70-dən çox – 5 nəfər

Nəsimi adına

Dilçilik İnstitutu

Elmi işçilər – 105 nəfər

Doktorlar: 21 nəfər

60-dan çox – 15 nəfər

Fəlsəfə doktorları:

cəmi 56 nəfər

60-dan çox – 10 nəfər

cəmi: 28 nəfər

70-dən çox- 1 nəfər

Məhəmməd Füzuli adına

Əlyazmalar İnstitutu

Elmi işçilər: 76 nəfər

Doktorlar: 13 nəfər

60-dan çox – 11 nəfər

Fəlsəfə doktorları:

cəmi 43 nəfər

60-dan çox – 14 nəfər

cəmi: 20 nəfər

70-dən çox- 6 nəfər

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

Elmi işçilər: 90

Doktorlar: 9 nəfər

60-dan çox – 8 nəfər

Fəlsəfə doktorları:

cəmi 47 nəfər

60-dan çox – 1 nəfər

34 nəfər

70-dən çox- 1 nəfər

Folklor İnstitutu

Elmi işçilər: 99 nəfər

Doktorlar:  11 nəfər

60-dan çox – 9 nəfər

Fəlsəfə doktorları:

cəmi 49  nəfər

60-dan çox – 6 nəfər

39 nəfər

70-dən çox- 1 nəfər

Nizami Gəncəvi adına

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Elmi işçilərin sayı: 54

Doktorlar - 6

60-dan çox - 6

Fəlsəfə doktorları:

cəmi 14 nəfər

60-dan çox – 3 nəfər

34 nəfər

70-dən çox- 3 nəfər

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

Elmi işçilərin sayı – 11

Elmlər doktoru - 1

60-dan çox - 1

Fəlsəfə doktorları:

cəmi 2 nəfər

60-dan çox – 0 nəfər

9 nəfər

70-dən çox- 0 nəfər

 

 

AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin elmi tədqiqat müəssisələri üzrə

elmi işçilərə düşən nəşrlərin göstəricisi

 

 

Elmi tədqiqat müəssisəsinin adı

Elmi işçilərin sayı

Nəşrlə-rin ümumi sayı

Kitab, monoq-rafiya və dərslik-lərin ümumi sayı

Xaricdə nəşr olunan kitab və  monoqra-fiyaların ümumi say

Bir elmi işçiyə düşən nəşrlərin sayı

Bölmə üzrə nəşr olunan əsərlərin ümumi sayında  institut-ların payı  (faizlə)

1

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

191

2023

112

14

10.59 nəşr, 0.73 xaricdə

60,86 %

2

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

105

358

28

7

3.48 nəşr 0.06 xaricdə

10,54 %

3

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitut

76

171

48

1

2.25 nəşr, 0,01 xaricdə

5,03 %

4

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

90

311

13

1

3.45 nəşr

0,01 xaricdə

9,15 %

5

Folklor İnstitutu

99

330

34

2

3.33 nəşr

0.20 xaricdə

9,71 %

6

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

54

127

6

-

2.35 nəşr 0.0

xaricdə

3,73 %

7

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

11

32

18

-

2.90 nəşr, 0.0

 xaricdə

0, 94 %

 

Bölmə üzrə cəmi

626

3352

259

25

5, 42

100 %

 

 

 

 

 

 

 

AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin elmi tədqiqat müəssisələri üzrə

elmi işçilərə düşən məqalə və tezislərin göstəricisi (faizlə)

 

Elmi tədqiqat müəssisəsinin adı

 

Elmi işçilə-rin sayı

 

Məqalə və tezislərin ümumi  sayı

 

Xaricdə nəşr olunan məqalə və tezislərin ümumi sayı

Bir elmi işçiyə düşən məqalə və tezislərin sayı

 

Bölmə üzrə nəşr olunan məqalə və tezislərin ümumi sayında  institutla-rın payı

(faizlə)

 

cəmi

impakt-faktor

1

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

191

1716

165

     12

8.98 məq., tezis,  0, 62 xaric

64, 90 %

2

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

105

260

55

5

2.47 məq., tezis 0.47 xaric

9,83 %

3

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

76

91

24

4

1.19 məq., tezis 0.52 xaric

3,44 %

4

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

90

222

64

18

2.86 məq., tezis 0.2 xaric

    8,39 %

5

Folklor İnstitutu

99

240

    47

1

1.42 məq., tezis

0,10 xaric

 9,07 %

6

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

54

100

    18

2

1.85 məq., tezis

0.37 xaric

 3,78 %

7

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

11

15

 

0

1.36 məq.tez

0.0 xaric

 0,56 %

 

Bölmə üzrə ümumi say

626

2644

373

42

4, 22

100 %

 

 

Bölmə üzrə nəşr olunan məqalə və tezislərin 18,74  % xaricdə nəşr olunmuşdur.

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015