AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi şurası nəzdində Filologiya Problemləri üzrə Elmi şura

  • - Azərbaycan dili üzrə elmi şura
  • - Türkologiya üzrə elmi şura
  • - Dünya dilləri üzrə elmi şura
  • - Klassik ədəbi irs və folklorşünaslıq üzrə elmi şura
  • - Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə elmi şura
  • - Dünya ədəbiyyatı üzrə elmi şura
  • - Türk xalqları ədəbiyyatı üzrə elmi şura
  • - Təsviri incəsənət, kulturologiya, memarlıq və muzeyşünaslıq üzrə elmi şura
  • - Musiqişünaslıq üzrə elmi şura
  • - Pedaqogika üzrə elmi şura
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015