AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

Azərbaycan dili üzrə elmi şura

Türkologiya üzrə elmi şura

Dünya dilləri üzrə elmi şura

Klassik ədəbi irs və folklorşünaslıq üzrə elmi şura

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə elmi şura

Dünya ədəbiyyatı üzrə elmi şura

Türk xalqları ədəbiyyatı üzrə elmi şura

Təsviri incəsənət, kulturologiya, memarlıq və muzeyşünaslıq üzrə elmi şura

Musiqişünaslıq üzrə elmi şura

Pedaqogika üzrə elmi şura

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015