AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

Bölmənin Elmi şurasının sədri  Akademik İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Telefon: (+994 12) 4929707

E-mail: isa.habibbeyli@science.az 

Bölmənin elmi katibi

Arzu Vahid qızı Məmmədxanlı

Xidməti tel.: (+994 12) 4926622, (+994 12) 4976982

Mob.: (+994 50) 5497404

E-poçt: arzu2572@rambler.rumamedxanli@science.az

Elmi şura

- sədr

-müavini

 

 

- üzvləri


Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu

 

 

Hüseynov Rafael Baba oğlu

İmanov Muxtar Kazım oğlu 

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu 

Səfərova Zemfira Yusif qızı

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu

Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab oğlu

Qiyasi Cəfər Əli oğlu

Bölmənin üzvləri

Eldarov Ömər Həsən oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5674303 

Mobil tel.: (+994 50) 3544608

Faks: (+994 12) 5665637

E-poçt: adra2000@mail.ru

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4929707; 5103425

Mobil tel.: (+994 50) 2113697

Faks: (+994 12) 5102092 

E-poçt: isa.habibbeyli@science.az

Abdullayev Kamal Mehdi oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4372766

Mobil tel.: (+994 50) 2165262

E-poçt: k.abdulla1950@gmail.com

Hüseynov Rafael Baba oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4921069

Mobil tel.: (+994 50) 2101471 

Faks: (+994 12) 4971261

E-poçt: rafaelhuseyn@yahoo.com

Kərimli Teymur Həşim oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4923129

Mobil tel.: (+994 50) 3852650

E-poçt: kerimli.t@mail.ru

Cəfərov Nizami Qulu oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4989789

Mobil tel.: (+994 50) 2119742

Qiyasi Cəfər Əli oğlu

Mobil tel.: (+994 50) 3383101 

E-poçt: jafar.giyasi@gmail.com

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5446578 

Mobil tel.: (+994 50) 3218726

E-poçt: ebulfezamanoglu@yahoo.com

Məmmədova Rəna Azər qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5393496

Mobil tel.: (+994 51) 8126220

E-poçt: renamamedova7@gmail.com,

renasarabskaya@mail.ru

Səfərova Zemfira Yusif qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5393494

Mobil tel.: (+994 50) 3958824

E-poçt: safarova1937@mail.ru

 

İmanov Muxtar Kazım  oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4929314 

Mob. tel.: (+994 50) 2729097 

Faks: (+994 12) 4981621 

E-poçt: mukhtarkazimoglu@gmail.com

Mütəllimov Təhsin Mütəllim  oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390929 

Mob. tel.: (+994 50) 6718256 

E-poçt: moon_sun_89@mail.ru

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5372081

Mob. tel.: (+994 50) 3152006

E-poçt: dr_mohsun@yahoo.com

Paşayeva Nərgiz Arif qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5989727 

Faks: (+994 12) 5989323

E-poçt: rektor@msu.az

Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393494

Mob. tel.: (+994 50) 5331965 

Faks: (+994 12) 5393494

E-poçt: ertegin@baku.ab.az

Əlizadə Firəngiz Əliağa qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5980886 

Faks: (+994 12) 4980569 

E-poçt: franghiz@yahoo.com

Araslı Nüşabə Həmid qızı

Mob. tel.: (+994 50) 3388912 

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5370171

Mob. tel.: (+994 50) 6419827

E-poçt: tehran2006@yandex.ru

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015