AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçiriləcək
Apr 06, 2021 | 10:01
Oxunub ( 1057 )

25-27 noyabr 2021-ci il tarixlərində AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin təşkilatçılığı ilə “Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin Şərq, Qərb ədəbi-mədəni əlaqələri sistemində yeri və yaratdığı yeni istiqamətlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək.

Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunan tədbir aşağıdakı bölmələr üzrə baş tutacaq:

- Nizami Gəncəvi irsi və Avropa ədəbi-mədəni mühiti;

- Sələflər və xələflər – Nizami Gəncəvinin Şərq və Qərb qaynaqları, Şərq və Qərb ədəbiyyatlarında Nizami təsiri;

- Nizami şəxsiyyəti və irsinin beynəlxalq miqyasda tədqiqi, nəşri və təbliği problemləri;

- Nizami əsərlərinin əlyazmaları və “Xəmsə”yə çəkilmiş miniatürlər dünya kitabxana və arxivlərində;

- Nizami ədəbi məktəbi: başlıca xüsusiyyətləri, aparıcı simaları, qovuşduruculuq missiyası;

- Nizami və Azərbaycan ədəbiyyatı;

- Nizami “Xəmsə”si və “Divan”ının müxtəlif dillərə tərcüməsi problemləri;

- Nizaminin fəlsəfi dünyası Xəmsə” əxlaqi və mənəvi dəyərlər toplusu;

- Nizami “Xəmsə”si ensiklopedik biliklər və miqyaslı ədəbi düşüncə mənbəyi kimi;

- Nizami irsi və klassik Şərq ədəbiyyatında forma, janr və poetika məsələləri;

- Nizami irsi Azərbaycan və dünya incəsənəti müstəvisində.

Məruzə tezislərinin tərtib olunma qaydaları:

- Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda (Times New Roman (Az.latın) şriftilə - 12 ppt, sətirlərarası 1,5 intervalda yığılır, A4 formatlı standart (210x297 mm) ağ kağızda çap olunur;

- Mətnin əvvəlində ortada böyük və tünd şriftlə məruzənin adı, altda sağ tərəfdə kiçik və tünd şriftlə müəllifin adı, soyadı, ondan altda isə elmi dərəcəsi, iş yeri və elektron ünvanı (hamısı kiçik hərflə) göstərilməlidir;

- Mətnin sağ tərəfində 1 sm, sol tərəfində 3 sm, aşağı hissəsində 2 sm, yuxarı hissəsində isə 2 sm boşluq olmalıdır;

- Tezisin mətni ingilis dilində xülasə olmaqla 3 səhifəyə qədər;

- Tezisin mətni ingilis dilində yazılarsa, Azərbaycan dilində xülasə;

- Tezisin mətni rus, fars, ərəb dillərində yazılarsa, Azərbaycan və ingilis dillərində xülasə tələb olunur.

Məruzə tezislərinin qəbul olunması üçün son tarix 1 sentyabr 2021-ci ildir.

Təşkilat komitəsi tezislərin seçilməsi, mətndə düzəlişlərin edilməsi (ümumi məzmununu dəyişmədən), məruzələrin geri qaytarılması hüququna malikdir.

Ünvan: AZ 1005, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 53

Tel.: (+994 12) 4923827

E-mail: nizamimuzeyikonfrans@mail.ru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015